Szabad szoftver pályázat (2009)

A pályázat sikeresen lezárult

A pályázatra 38 pályamű érkezett, mintegy 27.000.000 Ft támogatási igényt megfogalmazva. Sajnos alapítványunk ennek az összegnek csak a töredékével rendelkezik, így a bírálat igen nehéz volt, és sajnos számos igen jó színvonalú pályázat is volt, amelyet emiatt kellett elutasítanunk. Reményeink szerint a jövőben is fogunk pályázatokat támogatni, erre megpróbálunk támogatóktól további anyagi erőforrásokat bevonni. A pályázat mindenesetre bebizonyította, hogy jelentős érdeklődés van a hazai szabad szoftveres közösségben ilyen irányú fejlesztésekre és valóban megalapozott igény van a támogatásra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden pályázónak, hogy idejéből és ötleteiből szánt erre a pályázatra. Minden pályázót kérünk, hogy munkájával továbbra is segítse a szabad szoftveres közösséget. A nyertes pályaművek készítőinek gratulálunk!

Eredmények

A pályázat leírása

Az FSF.hu Alapítvány pályázatot ír ki szabad szoftverek fejlesztése, népszerűsítése és honosítása témakörben. A pályázók köre: bármely magyarországi természetes vagy jogi személy. A pályázatra biztosított keretösszeg 3 millió forint. Egy pályázó több pályázatot is nyújthat be. Egy pályázat maximális támogatási összege 1 millió forint.
A támogatott projektek várható száma: 3-9 pályázat.
Pályázni lehet bármilyen szabad szoftveres projekt fejlesztéssel, honosítással, népszerűsítéssel.

A pályázat módja: A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a palyazat2009@fsf.hu címre. Minden pályázó 3 napon belül elektronikus visszajelzést kap pályázatának befogadásáról, amennyiben a pályázó nem kapja meg a visszajelzést, úgy kérjük a pályázat elküldésének megismétlését.

A pályázatnak különösebb formai követelményei nincsen, de tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázó (aki a pályázati feladatot elvégzi) pontos megnevezése, amennyiben többen végzik a munkát, úgy ez valamennyi résztvevőre vonatkozik
 • a pályázati feladat rövid összefoglalása (legfeljebb 1 oldal)
 • várható eredmények, felhasználószám, stb. bemutatása (ez a rövid összefoglalás része is lehet)
 • felmerülő feladatok, ha van értelme, akkor mérföldkövekre bontva, költségek, valamint rész és egész teljesítések
 • határidejeinek (szerződés megkötésének időpontjához viszonyítva) összefoglaló táblázata
 • a pályázó(k) eddigi szabad szoftveres illetve tevékenységének bemutatása (legfeljebb 1 oldal)
 • amennyiben a pályázat típusa megengedi, úgy a pályázati munka kerüljön olyan részcélokra bontásra, amelyek önállóan is támogatható, használható részfeladatok
 • ha szükséges a pályázati munka hosszabb kifejtése

A pályázatokat az FSF.hu Alapítvány kuratóriuma bírálja el.

A kuratórium fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben megfelelő szakmai színvonalú pályázatok nem érkeznek, úgy nem osztja ki a teljes keretösszeget. A kuratórium fenntartja a jogot, hogy a megpályázott összegnél kevesebb összeget ítéljen meg a pályázónak, de csak abban az esetben, ha a részösszegből megvalósítható egy önállóan is támogatható részfeladat.
A pályázat nyertesei megbízási szerződést kötnek az Alapítvánnyal a támogatott feladat végrehajtására, és a támogatást a nyertes pályázók a feladat szerződésszerű végrehajtása után kapják meg (részszámlázás önálló részcélok teljesülése esetén lehetséges).

A pályázati munkáknak legkésőbb 2010 augusztus 31-ig kell megvalósulniuk.

A kuratórium a pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • a pályázat szakmai megalapozottsága
 • kapcsolódás más szabad szoftveres projektekhez, fejlesztésekhez
 • a várható eredmények / felhasználói szám

az elbírálásnál előnynek számít:

 • ha a pályázat hiánypótló fejlesztés, dokumentáció elkészítésére irányul
 • ha a pályázó ezelőtt is folytatott szabad szoftveres tevékenységet
 • ha a pályázati munkához a pályázó önerőt vagy önkéntes munkát is biztosít
 • ha a pályázó a feladat megvalósításában már ért él részcélokat

A pályázat beadási határideje: 2009. október 20.
A pályázat elbírálási határideje és eredményhirdetése: 2009. október 31.
Szerződéskötések ideje: elbírálástól számítva azonnal

A pályázati kiírás letöltése PDF-ben